close

Bacaan Do’a 15 Surah Pendek Do’a Juz Amma Dari An-Nas Hingga Al-Adiyat Dalam Latin

Bacaan do’a 15 surah pendek Do’a juz amma dr An-Nas sampai Al-Adiyat dlm latin

Bacaan Do’a 15 Surah Pendek Do’a Juz Amma Dari An-Nas Hingga Al-Adiyat Dalam Latin – Menghapal surat-surat pendek yang terdapat dalam juz Amma menjadi suatu hal yang populer dilakukan oleh banyak orang agar mempermudah dalam melaksanakan ibadah shalat. Tidak hanya itu, menghafal surat-surat dalam Al-Quran juga dianggap sebagai ibadah tersendiri yang pastinya akan mendatangkan pahala bagi pembacanya. Berikut ini disajikan urutan surat-surat pendek dalam juz Amma beserta latinnya, yang akan sangat membantu kamu dalam menghafal Al-Quran.

Pembahasan

Membaca Alquran merupakan salah satu amalan yang banyak dikerjakan umat Islam untuk meraih pahala. Hal ini juga seperti yang disebutkan dalam buku berjudul Kedahsyatan Membaca Al-Qur’an yang disusun oleh Amirulloh Syarbini, Sumantri Jamhari (2012:5) yang memaparkan bahwa membaca Alquran termasuk sebuah ibadah yang berpahala. Membaca Alquran bagi pemula dapat diawali dengan membaca surat-surat dalam Juz Amma. hal ini karena surat dalam juz amma yang merupakan juz ketiga puluh dalam Alquran didominasi oleh surat-surat pendek yang banyak dibaca saat sholat maupun sebagai amalan harian. Berikut ini adalah urutan surat pendek juz amma lengkap dengan latin suratnya yang dapat Anda baca secara rutin setiap hari

Baca Juga:  Dongeng Cerita Rakyat Yunani Rubah Yang Pintar

Latin Surah An Nas:

  • Ayat yg ke 1: qul a’uudzu birabbin naas.
  • Ayat yg ke 2: malikin naas.
  • Ayat yg ke 3: ilāhin-nās.
  • Ayat yg ke 4: min syarril-waswāsil-khannās.
  • Ayat yg ke 5: allażī yuwaswisu fī ṣudụrin-nās.
  • Ayat yg ke 6: minal-jinnati wan-nās

Latin Surah Al Falaq:

  • Ayat yg ke 1: qul a’ụżu birabbil-falaq.
  • Ayat yg ke 2: min syarri mā khalaq.
  • Ayat yg ke 3: wa min syarri gāsiqin iżā waqab.
  • Ayat yg ke 4: wa min syarrin-naffāṡāti fil-‘uqad.
  • Ayat yg ke 5: wa min syarri ḥāsidin iżā ḥasad.

Latin Surah Al Ikhlas:

  • Ayat yg ke 1: qul huwallāhu aḥad.
  • Ayat yg ke 2: allāhuṣ-ṣamad.
  • Ayat yg ke 3: lam yalid wa lam yụlad.
  • Ayat yg ke 4: wa lam yakul lahụ kufuwan aḥad.

Latin Surah Al Lahab:

  • Ayat yg ke 1: tabbat yadā abī lahabiw wa tabb.
  • Ayat yg ke 2: mā agnā ‘an-hu māluhụ wa mā kasab.
  • Ayat yg ke 3: sayaṣlā nāran żāta lahab.
  • Ayat yg ke 4: wamra`atuh, ḥammālatal-ḥaṭab.
  • Ayat yg ke 5: fī jīdihā ḥablum mim masad.

Latin Surah An Nasr:

  • Ayat yg ke 1: iżā jā`a naṣrullāhi wal-fat-ḥ.
  • Ayat yg ke 2: wa ra`aitan-nāsa yadkhulụna fī dīnillāhi afwājā.
  • Ayat yg ke 3: fa sabbiḥ biḥamdi rabbika wastagfir-h, innahụ kāna tawwābā.

Latin Surah Al Kafirun:

  • Ayat yg ke 1: qul yā ayyuhal-kāfirụn.
  • Ayat yg ke 2: lā a’budu mā ta’budụn.
  • Ayat yg ke 3: wa lā antum ‘ābidụna mā a’bud.
  • Ayat yg ke 4: wa lā ana ‘ābidum mā ‘abattum.
  • Ayat yg ke 5: wa lā antum ‘ābidụna mā a’bud.
  • Ayat yg ke 6: lakum dīnukum wa liya dīn.

Latin Surah Al Kautsar:

  • Ayat yg ke 1: innā a’ṭainākal-kauṡar.
  • Ayat yg ke 2: fa ṣalli lirabbika wan-ḥar.
  • Ayat yg ke 3: inna syāni`aka huwal-abtar.
Baca Juga:  Ciri Ciri Pantun, Pengertian dan Jenis Jenis Pantun

Latin Surah Al Ma’un:

  • Ayat yg ke 1: a ra`aitallażī yukażżibu bid-dīn.
  • Ayat yg ke 2: fa żālikallażī yadu”ul-yatīm.
  • Ayat yg ke 3: wa lā yaḥuḍḍu ‘alā ṭa’āmil-miskīn.
  • Ayat yg ke 4: fa wailul lil-muṣallīn.
  • Ayat yg ke 5: allażīna hum ‘an ṣalātihim sāhụn.
  • Ayat yg ke 6: allażīna hum yurā`ụn.
  • Ayat yg ke 7: wa yamna’ụnal-mā’ụn.

Latin Surah Al Quraisy:

  • Ayat yg ke 1: li`īlāfi quraīsy.
  • Ayat yg ke 2: īlāfihim riḥlatasy-syitā`i waṣ-ṣaīf.
  • Ayat yg ke 3: falya’budụ rabba hāżal-baīt.
  • Ayat yg ke 4: allażī aṭ’amahum min jụ’iw wa āmanahum min khaụf.

Latin Surah Al Fil:

  • Ayat yg ke 1: li`īlāfi quraīsy.
  • Ayat yg ke 2: īlāfihim riḥlatasy-syitā`i waṣ-ṣaīf.
  • Ayat yg ke 3: falya’budụ rabba hāżal-baīt.
  • Ayat yg ke 4: allażī aṭ’amahum min jụ’iw wa āmanahum min khaụf.

Latin Surah Al Humazah:

  • Ayat yg ke 1: wailul likulli humazatil lumazah.
  • Ayat yg ke 2: allażī jama’a mālaw wa ‘addadah.
  • Ayat yg ke 3: yaḥsabu anna mālahū akhladah.
  • Ayat yg ke 4: kallā layumbażanna fil-ḥuṭamah.
  • Ayat yg ke 5: wa mā adrāka mal-ḥuṭamah.
  • Ayat yg ke 6: nārullāhil-mụqadah.
  • Ayat yg ke 7: allatī taṭṭali’u ‘alal-af`idah.
  • Ayat yg ke 8: innahā ‘alaihim mu`ṣadah.
  • Ayat yg ke 9: fī ‘amadim mumaddadah.

Latin Surah Al ‘Asr:

  • Ayat yg ke 1: wal-‘aṣr.
  • Ayat yg ke 2: innal-insāna lafī khusr.
  • Ayat yg ke 3: illallażīna āmanụ wa ‘amiluṣ-ṣāliḥāti wa tawāṣau bil-ḥaqqi wa tawāṣau biṣ-ṣabr.

Latin Surah At Takasur:

  • Ayat yg ke 1: al-hākumut-takāṡur.
  • Ayat yg ke 2: ḥattā zurtumul-maqābir.
  • Ayat yg ke 3: kallā saufa ta’lamụn.
  • Ayat yg ke 4: ṡumma kallā saufa ta’lamụn.
  • Ayat yg ke 5: kallā lau ta’lamụna ‘ilmal-yaqīn.
  • Ayat yg ke 6: latarawunnal-jaḥīm.
  • Ayat yg ke 7: ṡumma latarawunnahā ‘ainal-yaqīn.
  • Ayat yg ke 8: ṡumma latus`alunna yauma`iżin ‘anin-na’īm.

Latin Surah Al Qariah:

  • Ayat yg ke 1: al-qāri’ah.
  • Ayat yg ke 2: mal-qāri’ah.
  • Ayat yg ke 3: wa mā adrāka mal-qāri’ah.
  • Ayat yg ke 4: yauma yakụnun-nāsu kal-farāsyil-mabṡụṡ.
  • Ayat yg ke 5: wa takụnul-jibālu kal-‘ihnil-manfụsy.
  • Ayat yg ke 6: fa ammā man ṡaqulat mawāzīnuh.
  • Ayat yg ke 7: fa huwa fī ‘īsyatir rāḍiyah.
  • Ayat yg ke 8: wa ammā man khaffat mawāzīnuh.
  • Ayat yg ke 9: fa ummuhụ hāwiyah.
  • Ayat yg ke 10: wa mā adrāka mā hiyah.
  • Ayat yg ke 11: nārun ḥāmiyah.
Baca Juga:  Kata Kata Mutiara Motivasi Hidup Terbaik

Latin Surah Al ‘Adiyat:

  • Ayat yg ke 1: wal-‘ādiyāti ḍab-ḥā.
  • Ayat yg ke 2: fal-mụriyāti qad-ḥā.
  • Ayat yg ke 3: fal-mugīrāti ṣub-ḥā.
  • Ayat yg ke 4: fa aṡarna bihī naq’ā.
  • Ayat yg ke 5: fa wasaṭna bihī jam’ā.
  • Ayat yg ke 6: innal-insāna lirabbihī lakanụd.
  • Ayat yg ke 7: wa innahụ ‘alā żālika lasyahīd.
  • Ayat yg ke 8: wa innahụ liḥubbil-khairi lasyadīd.
  • Ayat yg ke 9: a fa lā ya’lamu iżā bu’ṡira mā fil-qubụr.
  • Ayat yg ke 10: wa huṣṣila mā fiṣ-ṣudụr.
  • Ayat yg ke 11: inna rabbahum bihim yauma`iżil lakhabīr.

Pelajari lebih lanjut

Kata-Kata Bijak Ali bin Abi Thalib & Inspirasi Riwayat Hidup Beliau

===============================

Detail tanggapan

Kelas : X

Mata pelajaran : Agama Islam

Bab : Al-Qur’an & Hadis ialah Pedoman Hidupku

Kode soal : 10.14.4

#AyoBelajar

kan salat
15. Saiful mengikuti salat berjamaah di masjid. Imam
pada ketika itu membaca Surah al-Fatihah dan
surah-surah pendek dgn pelan (sir). Setelah
salam, Saiful melaksanakan salat rawatib dua
rakaat. Saiful sudah melaksanakan salat…
a. Subuh
b. Zuhur
Magrib
d. Isya​

Jawaban:

B zuhur

Penjelasan:

pada sholat zuhur imam membaca surah pelan & pada waktu zhuhur kita mampu melaksakan sholat rawatib (qabliyah & ba’diyah)

Surah pendek 15 buah yg gampang dibaca apa yaaa??

Tolong sebutkan yg gampang aja & pendek 15 buah ingat…….Pleasee. 1 terima kasih menunggu Anda yg menjawab……

al fatihah
al maun
al kafirun
al humazah
al naas
al alaq
al qadar
al falaq
al fil
al lahab
at tin
al ashri
an naba
al ihklas
al qomariyah

Aall Salat
15. Saiful mengikuti salat berjamaah di masjid. Imam
pada saat itu membaca Surah al-Fâtihah dan
surah-surah pendek dgn pelan (sir). Setelah
salam, Saiful melakukan salat rawatib dua
rakaat. Saiful sudah melaksanakan salat ….
a. Subuh
b. Zuhur
c. Magrib
d. Isya​

A. shubuh

maaf jika salah

15. Saiful mengikuti salat berjamaah di masjid. Imam
pada ketika itu membaca Surah al-Fatihah dan
surah-surah pendek dgn pelan (sir). Setelah
salam, Saiful melaksanakan salat rawatib dua
rakaat. Saiful sudah melakukan salat….
Subuh
b. Zuhur
c. Magrib
d. Isya

Baca Juga:

Jawaban:

zuhur, alasannya salat rawatib yg paling disarankan ( muakad ) l “2 rakaat sehabis salat” adalah sesudah salat zuhur