close

Tuku Pitek Kleru Wedos

Tuku pitek kleru wedos

Jawaban:

rapopo elek, sing penting adus.

kowe aja kesusu grusa grusu mengko mudak kleru

Kamu jangan terburu buru nanti malah keliru

Kowe ojo kesusu grusa grusu mengko mundhak kleru

ananda jangan keburu buru nanti malah salah

mbenerake panulisan kang kleru lelandhesan wewaton diarani

menyunting teks atau merevisi

Tembung liyane kleru yaiku

kleru sama artinya dgn klentu (krama alus)

Baca Juga:  Contoh Norma Norma Di Masyarakat