close

Trang Trang KolentrangSilondok Paehh Nundutan Tikusruk Kana Durukan Mesat Gobang Kabuyutan.Dina Kakawihan Diluhur Aya Kecap ‘tikusruk’ Hartina Labuh…

Trang trang kolentrangSilondok paehh nundutan Tikusruk kana durukan Mesat gobang kabuyutan.Dina kakawihan diluhur aya kecap ‘tikusruk’ hartina labuh… a.ngahaja b.ka gigir c.ka tukang d.nyusruk ka hareup​ c.ka tukang SEMOGA BERMANFAAT!! ade labuh tikusruk kana kerikil, tarangnaAde labuh tikusruk kana watu, tarangna …. a. raheut b. soeh c. peupeus​ Jawaban: c. peupeus .kalo ngak salah jieun … Baca Selengkapnya..