close

Contoh Kata Berimbuhan Akhiran

contoh kata berimbuhan akhiran memerlukan, imbuhannya me & akhiran kan acuan imbuhan final -man ta-man a-man del-man sebutkan contoh kata imbuhan awalan & imbuhan akhiran mencicipi dr imbuhan awalan :me akhiran: kanmaaf klo salab contoh imbuhan akhiran -man? seniman. kata dasarnya seni akhiranya man yg artinya seorang yg berkerja di bidang seni contoh imbuhan akhiran … Baca Selengkapnya..