close

Surah Apakah Ini:

surah apakah ini:
lam yakunil lazi na kafaru min ahlil kitabi walmusyrikin munfakin hata ta tiyahumul.

Itu yaitu Q.S Al-Bayyinah : 1

lam yakunil lazi na kafaru min
kelanjutan dr surah tersebut yakni
sebutkan nama surah & ayat ke berapa​

Jawaban:

Surah AlBayyinah ayat 1

Lam ya kunil laziina kafaru min ahlil kitaabi wal mushri kiina mun fak kiina hattaa ta-tiya humul bayyinah”

Penjelasan:

agar menolong

(+)handika is lazi (-)…………… (?)……………

Penjelasan:

(-) handika is not Lazy

(?) is handika Lazy?

6.
.. dilbaca menjadi من ذا الذي
….
a. man(nż) żal-lazi
b. man Žal-lazi
c. mann żal-lazi
d. mażal-lazi​

Jawaban:

C. mann żal-lazi

Penjelasan:

semoga bermanfaat & menolong yah kak^^

(+)handika is lazi (-)…………… (?)……………

Jawaban:

(+) Handika is lazy

(-) Handika is not lazy

(?) Is Handika lazy?

(+) Handika malas

(-) Handika tak malas

(?) Apakah Handika malas?

Penjelasan:

Hanya disertakan not, untuk negative, Hanya disertakan is di awal kalimat untuk Introgative.

Baca Juga:  Carilah Beberapa Hukum Bacaan Tajwid Dalam Surah Al A,la Ayat 14-19​