close

Siapa Murid Imam Syafii Yang Berguru Kepada Imam Hanafi

Siapa murid imam syafii yg mencar ilmu pada imam hanafi

Imam Malik / Mālik ibn Anas bin Malik bin ‘Āmr al-Asbahi atau Malik bin Anas (lengkapnya: Malik bin Anas bin Malik bin `Amr, al-Imam, Abu `Abd Allah al-Humyari al-Asbahi al-Madani), (Bahasa Arab: مالك بن أنس)

Suata tatkala Imam Syafii sedang mengajar dlm suatu majlis tiba-tiba ada seorang laki-laki datang dgn berpakaian kotor, lusuh & kumal spontan Imam Syafii meninggalkan kelas & langsung… *

Jawaban:

memeluknya tanpa merasa jijik lalu muridnya mengajukan pertanyaan”siapa itu pak” kemudian dia menjawab ini guruku ia sudah memberi ilmu walaupun sedikit,akibatnya semua murid pun terkejut

Penjelasan:

jadi jasa guru itu tak pernah terlupakan

Quiss
sebutkan imam imam
contohnya seperti imam syafii

Quiss<br />
<div class=

sebutkan imam imam
contohnya seperti imam syafii
​” title=”Quiss
sebutkan imam imam
contohnya seperti imam syafii
​”/>

Jawaban:

Mahzab Adalah penggolongan suatu aturan atau aturan setingkat dibawah firkah

Kata “Mahzab” berasal dr bahasa Arab yg mempunyai arti Jalan yg dilalui atau dilewati

4 Imam Mahzab

 1. Imam Hanafi
 2. Imam malik
 3. Imam Syafi’i
 4. Imam Hambali

 • Imam Abu hanifah, yg diketahui dgn istilah Imam Hanafi, memiliki nama lengkap: Abu Hanifah Al-Nu‟man bin Tsabit bin Zutha Al- Kufi. Abu hanifah merupakan pendiri dr Madzhab Fiqih Hanafi.
 • Imam Malik ialah pakar ilmu fikih & hadis, serta pendiri Mazhab Maliki. Juga merupakan guru dr Muhammad bin Idris pendiri Madzhab Syafi’i.
 • Imam Syafi’i merupakan pencetus atau pelopor ilmu ushul fiqh. Beliau ialah orang pertama yg menyusun sebuah buku ushul fiqh yg dikenal dgn ar-Risalah yg dibentuk selaku disiplin ilmu atau aliran untuk para peminat aturan islam.
 • Ahmad bin Hanbal yakni spesialis hadits & teologi Islam. Ia lahir di Marw di kota Baghdad, Irak. Kunyahnya Abu Abdillah lengkapnya: Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal pula sebagai Imam Hambali.

____________________________

 • Mapel : Fikih
 • Kelas : 7
 • Materi : Mahzab Imam Syafi’i
 • Kode Kategorisasi : –

[tex] \tt \blue mudah-mudahan \: membantu [/tex]

Imam syafii ilmuan apa​

Jawaban:

Kedokteran Kalau Ndak Salah

Siapa lebih dahulu antara nabi & imam syafii

ya jelas nabi,sebab imam syafi’i hidup sesudah zaman nabi yakni zaman tabi”in

zaman disebutkan dlm hadits ada 5 yakni
1.zaman nabi
2.zaman para sobat
3.zaman tabiin
4.zaman tabi-tabiin
5.dan yg kelima adalah zaman kita

Baca Juga:  Hukum Tajwid Surah Luqman Ayat 13 Dan 14