close

Isi Pokok Kandungan Ayat Al Quran Al Hujurat Ayat 13

isi pokok kandungan ayat al quran al hujurat ayat 13

“Hai manusia, bekerjsama Kami menciptakan ananda dr seorang laki-laki & seorang wanita & menyebabkan ananda berbangsa-bangsa & bersuku-suku supaya ananda saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yg paling mulia di antara ananda merupakan orang yg paling bertaqwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Q.S Al-Hujurat : 13)

Kebiasaan insan memandang kemuliaan itu ada sangkut pautnya dgn kebangsaan & kekayaan. Padahal berdasarkan persepsi Allah, orang yg mulia itu yakni orang yg paling bertakwa pada Allah. Mengapa manusia saling menolok-olok sesama saudara hanya alasannya adalah Allah mengakibatkan mereka  bersuku-suku & berkabilah-kabilah yg berlainan-beda, sedangkan Allah mengakibatkan mirip itu semoga insan saling mengenal & saling tolong menolong & kemaslahatan-maslahatan mereka yg beragam. Namun tak ada kelebihan bagi seseorangpun atas yg lain, kecuali dgn taqwa & keshalihan, disamping kesempurnaan jiwa bukan dgn hal-hal yg bersifat keduniaan yg tak pernah kekal.

Ayat ini pula menyatakan bahwa persaudaraan Islam berlaku untuk seluruh umat insan tanpa dibatasi oleh bangsa, warna kulit, kekayaan & wilayah melainkan didasari oleh ikatan aqidah. Persaudaraan merupakan pilar penduduk Islam & salah satu basis kekuatannya. “Seorang mukmin kepada mukmin yg yang lain bagaikan bangunan yg saling mengikat & menguatkan serta bagaikan jalinan antara jari-jemari.” (HR.Muttafaq’alaih dr Abu Musa r.a

Pelajari Juga:

serpihan ayat di atas merupakan Quran surah?
A. al-maidah ayat 2
B. al-hujurat ayat 12
C. al-maidah ayat 3
D. al-hujurat ayat 13
Ini Tugas harian :v​